Alfacon Logo

ALFACON Svetovanje d.o.o.

Jamova cesta 56

SI-1000 Ljubljana

mail: info@alfacon.si

mob: +386 41 299979ALFACON  izvaja svetovalne storitve s področja informatike.��������������������������������� ���������

Za naročnike/kupce informacijskih re�itev/storitev

Za ponudnike/dobavitelje informacijskih re�itev/storitev


Naročnikom pomaga v vseh fazah �ivljenjskega cikla uvajanja sprememb v informacijsko okolje:

 • strate�ko planiranje z opredelitvijo vizije in state�kih ciljev
 • identifikacija potreb, izvedba analize stanja in izdelava analize razkoraka ter opredelitev razvojnih programov
 • investicijsko in izvedbeno planiranje projektov,
 • priprava razpisne dokumentacije z vsebinskega (zahteve), tehničnega (re�itev), izvedbenega  (načrt dobav), procesno-administrativnega (javna naročila) in pravnega (pogodba) vidika
 • pridobitev zunanjih izvajalcev (opredelitev pogojev, selekcija, pogajanja, izbira)
 • vodenje in upravljanje projektov
 • upravljanje zunanjih izvajalcev (upravljanje pogodb) ter zagotavljanje kakovosti projektov


Ponudnikom pomaga pri obvladovanju poslovanja tako doma kot v mednarodnem okolju pri naslednjih področjih:

 • razvoj poslovanja (identifikacija / kreiranje  poslovnih prilo�nosti, tr�enje in marketing)
 • predprodaja in prodaja (priprava ponudb, pogajanja, povezovanje)
 • planiranje, postavitev,  vodenje in upravljanje projektov
 • upravljanje odnosov s strankami
 • evaluacija projektov in re�itev
 • izvajanje nadzora nad projekti in zagotavljanje kakovosti

Opravlja celovito revizijo poslovanja informatike in informacijskih sistemov (procesi, projekti, re�itve, varnost).

Zaposlimo

 

Takoj zaposlimo tehnika z izk�njami v proizvodnji in nadomestnih delov za motna kolesa.

Zagotovljeni odlični pogoji dela in stimulativno plačilo.

Prošnjo s kratkim življenjepisom pošljite na elektronski naslov info@alfacon.si

 


This site is hosted by Hitrost.com d.o.o.